Privacy statement

2blossom, lid NWP - lid KAB

Inleiding
Vanaf 25 mei 2018 is de huidige wet bescherming persoonsgegevens vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onderstaand leest u hoe ik omga met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft.

Uw persoonsgegevens

Contact formulier

Met het invullen van het contactformulier verstrekt u uw naam, e-mailadres en bericht. Deze gegevens gebruik ik uitsluitend om u een e-mail terug te sturen om uw vraag te beantwoorden.

Newsy letter
Wanneer u zich inschrijft voor de newsy letter dan gebruik ik uw naam en e-mailadres uitsluitend om u de newsy letter te sturen.

Derden
Wanneer u op 2blossom’s website de like button van Facebook aanklinkt, wordt hierbij uw IP-adres geregistreerd. 2Blossom maakt tevens gebruik van Google Analytics. Google analyseert uw surfgedrag op 2blossom’s site waardoor 2blossom middels de Analytics haar website kan verbeteren.

Bescherming van uw persoonsgegevens in 2blossom’s praktijk
Wanneer u in mijn praktijk in behandeling bent is het voor een goede behandeling noodzakelijk dat een dossier wordt aangemaakt. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheid, de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen, relevante gegevens zoals uw thuis- en werksituatie, eventueel opgevraagde gegevens bij bijvoorbeeld uw huisarts (uiteraard na overleg en met uw toestemming). Daarnaast registreer ik gegevens om contact met u op te kunnen nemen en wat vereist is voor uw declaraties voor uw zorgverzekering.

Bescherming van uw persoonsgegevens stoelmassage
Wanneer u in uw bedrijf 2blossom’s stoelmassages ontvangt, houdt de masseur in een map bij hoe het met uw gezondheid gaat in hoeverre dit relevant is voor de massage. Te weten of u zwanger bent, waar eventuele spanning zit, of u blessures heeft etc. Om uw privacy te waarborgen ga ik zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens. Ik ben gebonden aan het beroepsgeheim. De masseur(s) hebben als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ook zijn er maatregelen genomen om uw gegevens veilig te bewaren. Uw gegevens worden bewaard volgens de wettelijke en fiscale termijnen.

2Blossom’s online massage agenda
Voor de planning van de stoelmassages heeft 2blossom door haar verwerker Miller digital een online agenda laten creëren. 2Blossom zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

Uw toestemming
In het eerste consult vraag ik of vraagt 2blossom’s masseur uw expliciete toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw toestemming vormt voor mij de (wettelijke vereiste) grondslag voor verwerking van persoonsgegevens.

Uw rechten
U kunt uw persoonsgegevens in zien, corrigeren of laten verwijderen. U kunt hiertoe een verzoek indienen via info@2blossom.nl. Uw verzoek wordt dan binnen 4 weken verwerkt. U heeft recht op overdracht als u bijvoorbeeld naar een andere zorgverlener gaat. U kunt de verleende toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. U kunt een klacht indienen bij de regionale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) als u vindt dat niet op de juiste manier wordt om gegaan met uw gegevens.

Vragen en contact
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens en rechten neem gerust contact met mij op (info@2blossom.nl). 

Laura Hoekstra


Eigenaar 2blossom
KvK nummer: 34 35 39 72

IF YOU HAVE AN ADDITIONAL INSURANCE YOUR TREATMENT IN MOST CASES WILL BE (PARTIALLY) COVERED.

  • Often there is a minimum reimbursement per day and per year. This varies by insurer. Do you know the name of your care package? Check here how this is regulated by your insurer.

For what kind of complaints can I seek advise at 2blossom?

Interested to know what kind of complaints 2blossom treats? Take a look at 2blossom's "type of complaints" page.

Newsletter- Subscribe to 2blossom's Newsy letter

We are bombarded with health & nutrition fads & marketing adds. 2Blossom breaks it down to simplicity, holistically & based on the latest research

About me

2blossom has one solid root: Laura Hoekstra, 'health ambassador', qualified as an integrative health consultant & coach. She helps organizations with sustainable employability by providing trainings and translating policy into perception using a holistic lens. Hereby combining her strengths in analytical thinking and empathy to search out root causes and work towards solutions." In her practice she also helps clients 1 on 1. "My passion is letting people get the best out of themselves".

more about me
To guarantee quality, is 2blossom
affiliated with the NWP and KAB